arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring, Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer

 HYOID SUPPORT

PRIVACYVERKLARING


Hyoid Support ("wij"), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Hyoid Support acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://hyoidsupport.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 21-11-2018


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Hyoid Support aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hyoid Support analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Hyoid Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 26 maanden.


Rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Indien wenselijk kun je direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat wij jou een kopie bezorgen van de gegevens die wij over jou verwerken. Mogelijk moeten wij jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die wij over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wil dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Wij zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


Wij zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen wij jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen wij deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn wij niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging


Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het voorzien van een online trainingsterrein waarin onze klanten kunnen trainen. Onze klanten bepalen zelf de intensiteit van de training, het tempo en de duur. Ook bepalen de klanten welke gegevens zij delen. Wij verwerken betreffende gegevens alleen namens onze klanten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die worden bezocht via links. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.GEBRUIKSVOORWAARDEN


Hyoid Support staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14105181. Hyoid Support is verantwoordelijk voor de inhoud van de website https://hyoidsupport.nl en het is niet toegestaan om (gedeelten) van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Voorwaarden en bepalingen


Op de inhoud van de webpagina’s van Hyoid Support en op het Hyoid Support-logo, de afbeeldingen en de filmpjes rusten auteursrechten. Alle tekst en beeldmateriaal op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyoid Support.


Er kunnen links op deze website staan die verbinden naar externe websites. Hyoid Support is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of enig ander aspect met betrekking tot de informatie op een site van derden of andere hieraan gekoppelde sites, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het vertrouwen dat u in dergelijke inhoud stelt, of transacties die via sites van derden worden uitgevoerd, tenzij wij hier expliciet mee akkoord gaan.


Op andere sites linken naar pagina’s van de Hyoid Support-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Hyoid Support niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Hyoid Support toestemming verleende als dat niet het geval is.

Aan de gegevens op deze website zijn geen rechten te ontlenen.


Hyoid Support streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. 


Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Hyoid Support geen enkele aansprakelijkheid.

Hoewel Hyoid Support alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hyoid Support niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of die door gebruikers worden openbaar gemaakt.


Wij hebben uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Hyoid Support en alles daaromtrent te informeren over de bijdrage die de Diensten aan Hyoid Support in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en schoonheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt Hyoid Support deze geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Hyoid Support en alles daaromtrent in relatie tot gezondheid en schoonheid in de breedste zin van het woord.


Hyoid Support kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.DISCLAIMER


Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.


De op deze site verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Hyoid Support is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie en Hyoid Support aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.


Aan de berichtgevingen die Hyoid Support publiceert kunnen geen rechten worden ontleend en ze kunnen niet beschouwd worden als een medisch-wettelijke aanbeveling om ziektes te behandelen. De informatie op https://hyoidsupport.nl/ is alleen bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden en dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Bijgevolg, alvorens actie te ondernemen op basis van deze informatie, adviseren wij de daartoe gerechtigde persoon of autoriteit te raadplegen. Hyoid Support is niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of iemand anders voor een beslissing of handeling die wordt genomen op basis van vertrouwen op de informatie die deze website bevat of die door het gebruik ervan wordt verkregen, noch voor incidentele, indirecte of bijzondere schade of gevolgschade.


Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.


Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Hyoid Support zich aanbevolen.


Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een berichtje per email.


Wij gebruiken cookies