arrow_drop_up arrow_drop_down

Hyoid Support = kunnen ademen, spreken, slikken

6 problemen die kunnen ontstaan door verslapte tongbeenspieren


 shortness-of-breathchokingsnoringmisaligned-teethcold-and-fluweak-profile      

1. bemoeilijkte ademhaling, stilvallen ademhaling

2. verslikken, neiging tot stikken 

3. snurken of andere ongewenste geluiden

4. scheve tanden

5. vatbaarheid voor verkoudheden en andere luchtweginfecties

6. onderkin(nen), verborgen jukbeenderen, afhangende oogleden

Wij gebruiken cookies